Jozef Kabina

1973-2019

Jožko prišiel v roku 1996do Bratislavy na Trnávku ako mladý salezián. Študoval na pedagogickej fakulte UK dejepis a popri tom pracoval v oratóriu. Vtedajší direktor don Milan Ballo ho však poveril rozbehnúť futbalový klub SDM Domino, a tomu sa teda venoval naplno: bol nielen predsedom a trénerom, ale i hospodárom a tajomníkom, pral dresy, kosil trávnik, lajnoval čiary… a najmä: mal rád svojich zverencov – futbalistov. Robil pre nich stretká, bral ich na výlety a organizoval pravidelné sústredenia. Futbalu na Trnávke sa venoval aj počas povinnej vojenskej služby, keď robil pisára na pluku Čestnej stráži.

Keď v roku 2000 nastúpil na štúdium teológie na bohosloveckú fakultu UK, dochádzal zo saleziánskeho diela „Sales“ z Dúbravky a rovnako pokračoval trénovať. Po kňazskej vysviacke v roku 2004 sa potom vrátil na Trnávku a ďalších 5 rokov bol predsedom i trénerom zároveň. Postavil malú umelú trávu a dokončil dominácke šatne. A aj neskôr, keď bol direktorom na Miletičovej, na štúdiach v Taliansku alebo v Žiline či Poprade, na futbal a futbalistov SDM Domina nikdy nezabudol.

Jožko, vďaka za všetko, čo si nám na Domine zanechal. Teraz budeme naše góly strielať aj pre Teba v nebi! 

Chceme sa spolu poďakovať za Jožkov život zádušnou sv. omšou, ktorá bude v piatok 28. júna 2019 o 19.00 na Trnávke.